3CT BV verzorgt vaardigheidstrainingen met uiteenlopende aspecten die u in het dagelijkse werk maar ook uw privé van nut kunnen zijn. De basis voor al onze trainingen vormt 'communicatie'. Aan de meeste trainingen kunt u zowel individueel als in groepsverband deelnemen. Uitzondering hierop vormt de training ' De kracht van samenwerken' welke alleen toegankelijk is voor groepen die in het dagelijkse leven ook met elkaar moeten samenwerken.
Wij verzorgen trainingen en cursussen afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie. Desgewenst kunnen deze plaatsvinden binnen uw bedrijf. In alle gevallen verzorgen wij de trainingen op een zo gunstig mogelijke locatie voor de cursisten zodat de reistijd beperkt blijft. Bij onze meerdaagse trainingen zijn overnachtingen inbegrepen.