3CT heeft (zoals elke andere onderneming) een doelstelling om geld te genereren !
Geld genereren wordt echter pas zinvol als het ook daadwerkelijk een nuttig doel ondersteunt.
3CT BV neemt daarin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door kennis, deskundigheid, geld en middelen beschikbaar te stellen aan projecten die bijdragen aan talentontwikkeling in brede zin en verbetering van de gezondheidszorg en/of veiligheid van de kwetsbaardere groeperingen en minderbedeelden op deze aardbol.

Nederlandse Noma Stichting
Ondergetekende is daarom ook actief bestuurslid in de Nederlandse Noma Stichting (www.noma.nl). Een stichting in een Europees samenwerkingsverband welke zich bezighoudt met projecten ter verbetering van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Daarbij richten wij ons speciaal op kinderen en jong volwassenen aangezien zij de toekomst vormen. Indien u denkt op enigerlei wijze een bijdrage te kunnen leveren aan onze projecten daar, dan nodig ik u uit met mij contact daarover op te nemen.

Stichting MusicallFoundation
Naast buitenlandse ontwikkelprojecten is 3CT BV ook actief betrokken bij de ontwikkeling van jong talent binnen Nederland op het terrein van muziektheater en musical. Als medeoprichter van de Stichting MusicallFoundation (www.musicallfoundation.nl) probeert ondergetekende zijn projectervaring en contactennetwerk aan te wenden om talenten meer podiumkansen te bieden. Bedrijven en personen kunnen een beroep doen op de Stichting om een bijzondere gelegenheid meer cachet te geven door een complete bedrijfsmusical (met deels eigen personeel) of een deelvoorstelling te laten verzorgen. De opbrengsten komen weer in zijn geheel ten goede aan de Stichting MusicallFoundation i.c. de talenten die aan de producties meewerken.

Bijzondernemen
3CT BV participeert tevens in een bijzonder project van de Stichting Opmaat dat aan Leonardo groepen passend onderwijs biedt aan hoogbegaafde kinderen. Het project heeft als doel om deze kinderen een ondernemende houding bij te brengen en om het vak ‘leren ondernemen’ te implementeren in het leerstofaanbod en zo de kinderen beter in staat te stellen een belangrijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. In het project leren kinderen wat er bij ondernemerschap komt kijken, wat het daadwerkelijk is om een eigen onderneming te hebben en hoe dit in relatie staat tot de maatschappij. Ze gaan met het onderwerp aan de slag, in de vorm van bijvoorbeeld managementgames, excursies en gastcolleges door ondernemers. Met die kennis ‘bedenken’ ze een eigen bedrijf, stellen daarvoor een ondernemingsplan op (beoordeeld door ondernemers), en starten het bedrijf met een eigen budget ook daadwerkelijk op. Een echt bedrijf dus! Het is de bedoeling dat er in het project gewerkt wordt in een cyclus van 3 jaar waarbij elk jaar een ander aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bod komt.
De thema’s Planet, Profit en People als pilaren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen komen dus alledrie aan bod in dit unieke project.

Ing. M.L. (Marcel) Leijten, DGA
Projectmanager, trainer & adviseur 3CT BV